Szukasz producenta tuneli foliowych ?

Tunele foliowe znajdują szerokie zastosowania zarówno w rolnictwie, jak i ogrodnictwie. Pod osłonami uprawia się m.in. rośliny jagodowe, warzywa (szczególnie ciepłolubne), kwiaty, zioła, a nawet grzyby. Tunele pozwalają przede wszystkim na zwiększenie plonów oraz wydłużenie okresu wegetacyjnego roślin. W Polsce udział tuneli w uprawach warzywnych wynosi ok. 70%, a w uprawach kwiatowych ponad 50% wszystkich upraw pod osłonami. Powierzchnia upraw krajowych jest stosunkowo niewielka (odpowiednio 39 600 i 3 800 tys. m2). Jednakże będzie ona wzrastać ze względu na opłacalność tego sposobu produkcji roślin.

W przypadku samej borówki amerykańskiej, w latach 2004-2017, krajowy areał upraw wzrósł ponad 2-krotnie. Z kolei zbiory wzrosły 4-krotnie, osiągając 16. tys. ton. Światowy popyt na te owoce oraz ich produkcja będą nadal rosły: od 2012 do 2016 roku zwiększyły się z 460 do 640 tys. ton (o 37%). Co więcej, szacunki na lata 2020-2022 wskazują kolejny wzrost produkcji do ok. miliona ton , tj. o dalsze ponad 55%.

Przypomnijmy je:
  • zabezpieczenie przed upałami oraz przymrozkami,
  • ochrona roślin przed wiatrem,
  • mniejsza różnica pomiędzy temperaturą w nocy i w dzień,
  • korzystniejszy mikroklimat,
  • możliwość szczelnego zamknięcia,
  • szybszy wzrost roślin, przyspieszenie zbioru nawet o 3 tygodnie,
  • wydłużenie czasu zbioru,
  • maksymalne wykorzystanie powierzchni pola.

Tunele foliowe są stosunkowo niedrogą inwestycją, która z całą pewnością się zwróci. Wynika to z faktu, iż tunel zapewnia pewne i wyższe plony, wysoką i stałą jakość produktów oraz większe dochody z ich sprzedaży. Mając na uwadze doświadczenia ostatnich lat (susza w roku 2018 i 2019), zdecydowanie warto przemyśleć stosowanie osłon swoich upraw. Dlatego też TuDo pragnie służyć tu swoją wiedzą i wsparciem.